Käsitööring

JW Koolituskeskus ootab 2020/2021. õppeaastal 2. - 4. klassi õpilasi käsitööringi!

Ringi toimumise ajad teatame, kui on selgunud huviliste tunniplaan!

Ring alustab tegevust, kui kohad on täitunud.

Ringitegevuse lühitutvustus 

Ringis arendatakse loovust, käelisi oskusi, kunstilist lähenemist käsitööle ja erinevaid oskusi esemete valmistamisel; õpitakse lihtsaid nippe vahvate tulemuste saamiseks ja erinevate tehnikate kombineerimiseks. Ringi tegevus hõlmab erinevaid käsitöövõtted: heegeldamine, kudumine, tikkimine, õmblemine jne. Samuti meisterdame, teeme kunstilisi eksperimente ja õpime erinevaid tehnikaid. Propageerime taaskasutust ja õpime vanale esemele uue näo andmist. 

Registreerimiseks palume täita kõrvaltulbas andmete link: 

Lisainfo: koolituskeskus@westholm.ee

Kuutasu: 18€ (Õppekava on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt, koolituskulult on tulumaksu tagastamise võimalus).