Malering

JW Koolituskeskus ootab ka 2019/2020. õppeaastal
1.- 5. klassi õpilasi maleringi!

Malering toimub Luise koolimajas 2019/2020. õppeaastal järgnevalt:

1. klassidele neljapäeviti kell 10.55 - 11.40

2. - 5. klassidele neljapäeviti kell 13.55 - 14.40 

Juhendaja: Jaan Narva (e-mail: jaan.narva@gmail.com)


Kuutasu: 22 € (Õppekava on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt, koolituskulult on tulumaksu tagastamise võimalus). 

Registreerimiseks palume täita kõrvaltulbas andmete link: (vt. Registreeru) 

Lisainfo: koolituskeskus@westholm.ee 

Juhendajast:

Jaan Narva on suurte kogemustega Eesti noortekoondise maletreener, kelle kaasabil on sirgunud rahvusvahelised meistrid Vallo Maidla ja Olav Sepp.

 
Maleoskus on üks parimaid võimalusi mälu treenimiseks, tähelepanu ja keskendumise õppimiseks. Malega tegelemine arendab ja süvendab mitmesuguseid isiksuse arengus vajalikke omadusi ja oskusi: abstraktset mõtlemist, püsivust, eesmärkide püstitamist ja nende täitmist, iseseisva töö oskust, enesevalitsemist ja käitumist pingelistes sportlikes olukordades, vastaste austamist, kaotuste talumist jne.
 
Lisaks õpetab male, kuidas saavutada kätteantud ressurssidega (malendid, malelaud, aeg) maksimaalselt parimat tulemust. Eesmärgi püstitamine ja selle saavutamine on tõeline projektijuhtimine!
 
Väga loodame, et üheskoos lapsevanematega leiame võimaluse selgitada lastele maleoskuse vajalikkust ja see iidne India sajanditepikkune mõttemäng leiab ka meie koolis suuremat tähelepanu.


Jaan Narva malekohtunikuna Riias.

 Võistluse kodulehe aadress: http://www.eycc2018.eu/