Arvutiring

Arvutiringi tulemise eelduseks on huvi kõige kohta, mis puudutab arvuteid/informaatikat. Huvi võib olla nii üldine kui ka spetsiifiline (konkreetne suund). Oodatud on nii tüdrukud kui poisid 5.-6. klassist. 

Osalemissoovist palun teatada e-mailile: koolituskeskus@westholm.ee

Tutvutakse arvuti riistvaraga

 • Milline riistvara on vajalik, et arvuti ekraanile jõuaks pilt
 • Kuidas arvutit füüsiliselt uurida turvalisust silmas pidades
 • Kuidas arvutit tolmuvaba hoida

Tutvutakse tarkvaraga

 • Tasulised ja tasuta programmid (Windows, Linux, Android; Photoshop, Paint.net jm)
 • Programmidele uuenduste tegemise/aktsepteerimise vajadus ja olulisus

Programmeerimisega tutvumine

 • Mis on programmeerimine
 • Erinevaid programmeerimise keeli, alustades HTML-ist

Turvaliselt internetis

 • kuidas märgata, kui minu arvutisse tahab end installeerida pahavara
 • turvatarkvarast
 • kuidas reageerida (näiteks: mina olen oluline/tähtis, ma ei pea midagi endast rääkima, mida ma ei taha)
 • salasõnad

Samuti on võimalus küsida endale huvipakkuvaid küsimusi ning neile otsitakse koos vastuseid - õpitakse huvitavatele küsimustele vastuseid otsima. 

Juhendaja: Katrin Rannaste

Ringi tasu 19€ kuus   (Õppekava on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt, koolituskulult on tulumaksu tagastamise võimalus). 

Ring alustab tegevust, kui grupp on täitunud.