Filmi - ja videoring


Filmi - ja videoring ootab huvilisi vanuses 15-19 (8. - 12. klass)

Filmi ja video huviring keskendub õpilase huvile kasutada filmi -ja videotehnilisi vahendeid sisu loomiseks. Sisu võib olla mistahes tähenduslik vorm - mängufilm, telesaade, reklaam, muusikavideo, vlog jne. Huviringis osalejate kõige suurem väljakutse on siduda omavahel tehniline ja sisuline.

Eesmärk:

Huviringi läbinud õpilane oskab kasutada videokaamerat, salvestada kvaliteetselt heli ning monteerida koduarvutil. Samuti on õpilasel mitu eri laadi kogemust stsenaariumi kirjutamisest, rühmatööst ning kunstilise projekti ettevalmistusest. Õpilane suudab oma tehnilisi oskusi rakendada tähendusega video või filmi loomisel.

Tööprotsess:

Esimese 6 nädala jooksul õpime selgeks filmitegemise 6 põhietappi ning harjutame nende läbimist rühmades. Pärast seda alustame omaenda filmiprojektidega, mis lähtuvad sarnastest kuuest etapist. Õpilased saavad tunnis tagasisidet filmiprojekti arengust, kuid ennekõike on rõhk harjutustel, mis aitaksid neid filmiprojekte lõpule viia. Harjutused on rühmades ning toimuvad tunni ajast. Omaenda filmiprojekt on vabatahtlik ning selle teostamine toimub õpilase enda ajast.

Juhendaja: Jürgen Volmer ( Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia) 
e-mail: jyrgen.volmer@gmail.com

Kuutasu: 35 €  (Õppekava on kinnitamisel ja koolituskulult on tulumaksu tagastamise võimalus). 

Osalemissoovist palume teada anda e-mailile: koolituskeskus@westholm.ee